Mjällåns fiskevårdsområde

FISKE I NATURSKÖN MILJÖ
 
Viksjö, Ångermanland
 

köP DITT

fiskekort

AKTUELLT JUST NU

2020-10-26
 

Kallelse till årsstämma, Mjällåns FVO-förening

 

 

Den tidigare uppskjutna årsstämman för Mjällåns FVO hålls i Viksjö Folketshus 2020-11-19 klockan 19.00

 

Dagordning enligt stadgarna.

 

Kaffe och smörgås serveras i anslutning till årsstämman.

 

Anmäl gärna ditt deltagande till Ola Risberg (ola.risberg@telia.com) för att underlätta planeringen.

 

Meddela om du vill ha årsmöteshandlingarna utsända.

 

Du är varmt välkommen till stämman!

 

Styrelsen


 


DETTA GÄLLER TILLS VIDARE FÖR FISKE I LALAMPTJÄRN, PÖRJALAMPTJÄRN OCH KÄMELÄNSTJÄRN!


LALAMPTJÄRN
Till och från tjärnen gäller att vägen norrut från den s k Eksjövägen måste användas. Parkering sker ca 250 m innan tjärnen. Laxsjövägen via Käckelbäcksmon är inte öppen fram till tjärnen, eftersom den sista biten ner till tjärnen är en anläggningsväg med säkerhetsbestämmelser inom vindkraftprojektet Hästkullen. Om dessa regler inte respekteras kan fiskemöjligheterna i tjärnen äventyras.


PÖRJALAMPTJÄRN OCH KÄMELÄNSTJÄRN

Under tiden fr o m tisdag 14 juli t o m måndagen den 27 juli är fiske möjligt dagtid. Semester gäller inom byggplatsen. Efter den tiden gäller åter att fiske bara kan ske kvällstid efter kl 18.30/nattetid. Då återupptas den tunga trafiken längs den enda vägen.

Våra fiskevatten, regelverk och områdeskarta

Mjällåns fiskevårdsområde bjuder på ett flertal fiskevatten med varierat innehåll.  "Huvudnumret" är kanske Mjällån med dess havsöring. Men även fiske efter gädda, abborre ges i ett flertal vatten. I några tjärnar erbjuds Put & take efter regnbåge och röding.

Fiskevård
 

Att vårda våra fiskevatten är en viktig del i fiskevårdområdets arbete. Vi utför bl a biotopvårdande åtgärder och försöker förbättra flodkräftans livsvillkor. 

 

Fångstrapporter sedan 1995
 

Vi har sedan 1995 sammanställt listor på de fångster av havsöring vi känner till! Uppgifterna bygger på rapporter direkt ifrån de som fiskar. 25 år senare så fortsätter vi att fylla på listan..

 

Utsättningar
 

Vi har vid ett flertal tillfällen gjort utsättningar av  havsöring i  för att förstärka beståndet i Mjällån. Röding och regnbåge sätts ut i tre tjärnar för put & take-fiske. Utsättningar av flodkräfta sker för att skapa nya biotoper för denna hotade art.

RAPPORTERA DIN FÅNGST

HAVSÖRING I MJÄLLÅN

 
Viksjö, Ångermanland