top of page
KONTAKT

Välkommen att kontakta oss, våra uppgifter hittar du nedan!

Kontakt

Kontaktperson

Lars-Ola Norén         
Mailadress: Lars.ola.noren@gmail.com
Mobil: 070 535 65 22

 

Ordf Mjällåns Fiskevårdsområdesförening

Fiskare
bottom of page