top of page
FISKEVATTEN
FÖRHÅLLNINGSREGLER

Inom fiskevårdsområdet finns flera olika alternativ till fiskevatten, där du t ex kan fiska efter havsöring i Mjällån, gädda och abborre i Viksjön eller Bastusjön, eller regnbåge och röding i någon av våra put & take-tjärnar. Nedan hittar du information om några av våra fiskevatten samt vilka bestämmelser som gäller för dessa. Vid frågor eller tips går det bra att kontaka oss via mail.
Om fiskelyckan är god i Mjällån - glöm då inte att rapportera in din fångst av havsöring via formuläret! 

 

MJÄLLÅN

Mjällån rinner genom dalgången och erbjuder fiske efter havsöring, bäcköring och harr. Tiden för fiske efter havsöring sträcker sig från början/mitten av juni och hela sommaren i mån av vattentillgången i ån. Några tips på bra fiskeplatser längs Mjällåns dalgång:
- Sträckan nedströms Mobron med gropar och åkurvor.

- Ågrena vid Viksjöåns sammanflöde med Mjällån.

- Uppströms och nedströms Slussen.

- Nedströms Hammaråns utlopp i Mjällån

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs 

- Fiskeförbud Havsöring 15/9 till och med 14/10 för lek

- Fiskeförbud Harr 1/5 till och med 31/5 för lek
 

PUT & TAKE

LALAMPTJÄRN, PÖRJALAMPTJÄRN OCH KÄMELÄNSTJÄRN

I dessa tre tjärnar sätts ut regnbåge (försommar) och i Lalamptjärn även röding (höst).  Utsatta fiskar har en vikt på ca 0,5 - nära 2 kilo. Vid samtliga tjärnar finns goda förutsättningar för flugfiske. I Kämelänstjärn får bara flugfiske bedrivas. Vindskydd finns, vill du elda bör du ta med ved själv.

Regler för dessa fiskevatten

- SÄRSKILT fiskekort krävs 

- Tre fiskar (regnbåge eller röding) får tas per löst fiskekort

- Syntetiska doftbeten och användning av rom som bete är förbjudet

- Båt får inte framföras i dessa tjärnar

- Flytring endast onsdagar och lördagar Pörjalamptjärn (förbud i Kämelänstjärn och Lalamp), övriga dagar förbud.

- Enbart flugfiske gäller i Kämelänstjärn

Ett spö per fiskare gäller
 

Vi påminner om att följande bestämmelser också gäller för vinterfisket:

- Mäskning är förbjudet.

- Förbud mot att såga upp vakar i isen

STOR VITAJÄRVA OCH HORNSJÖN

Dessa sjöar har bestånd av gädda, abborre och mört. Fin abborre kan fås. Sjöarna har mycket god vattenkvalitet. Längs stränderna av Hornsjön kan hittas lämningar efter stenåldersbosättningar.

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs

- Spö från hand

VIKSJÖN

I Viksjön får du fiska med spö utan att du behöver lösa fiskekort! Här finns gädda, abborre, mört och lake.

Regler för detta fiskevatten

- Fritt upplåten för fiske utan fiskekort

- Spö från hand

BASTUSJÖN

Här finns gädda, abborre och mört. Ett populärt utflyktsmål vintertid för pimpling då man kan få fin abborre. Här går det också att stanna och bada vid stranden som ligger alldeles i närheten av grusvägen.

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs

- Spö från hand

TATTARTJÄRN

Här finns ett naturligt bestånd av öring, dock ej speciellt storvuxen, och även abborre.

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs

- Spö från hand

LÅNGTJÄRN

Ett vatten med naturligt bestånd av öring, men även abborre.

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs

- Spö från hand


 

Mjällåns fiskevårdsområde
Viksjö, Ångermanland

Förhållningsregler
för fiske i dessa vatten

Förhållningsregler

Minimimått fisk

Lax
50cm
 
Öring i Mjällån och Viksjöån
35cm

Öring i övriga vatten
25cm

Harr
35cm

Fiskeförbud pga lek

Mjällån med biflöden (Viksjöån, Mobäcken, Hornsjöbäcken)

Havsöring
15/9 till och med14/10

Harr
1/5 till och med 31/5 

Fritt fiske

Viksjön

 

Fiskekort krävs

Bastusjön, Hornsjöböcken, Storjärva, Hornsjön, Tattartjärn, Västersjön, Mellansjön, Storhabborn, Lillhabborn, Abborrtjärn, Abborrsjön, Palvarabäcken, Päckaristjärn, Päckarisbäcken, Vargenstjärn, Abborrsjöån, Långtjärn,Storvattnet, Mobäcken, Viksjöån, Skittjärn, Brädtjärn, Lill-tjuvtjärn


 

Särskillt fiskekort krävs

 Kämelänstjärn, Pörjalamp, Lalamptjärn
 
Regler för dessa fiskevatten
- SÄRSKILT fiskekort krävs 
- Tre fiskar (regnbåge eller röding) får tas per löst fiskekort

- Ett spö per fiskare gäller
- Syntetiska doftbeten och användning av rom som bete är förbjudet
- Båt får inte framföras i dessa tjärnar
- Flytring endast onsdagar och lördagar i Pörjalamptjärn (förbud i Lalamp och Kämelänstjärn), övriga dagar förbud 
- Enbart flugfiske gäller i Kämelänstjärn

 

Vi påminner om att följande bestämmelser gäller för vinterfisket:

- Mäskning är förbjudet.

- Förbud mot att såga upp vakar i isen

DET FINSKA ARVET

Många av namnen på tjärnar, höjder och myrar inom området har sitt namn från de finska svedjefinnar som kom hit under slutet av 1500-talet och 1600-talet. Här talades länge finska och nu lever minnet från den tiden kvar i alla dessa namn. En kulturskatt!       

 

På kartan från 1700-talet nedan syns Lalamptjärn, som förr stavades Lahalambi (troligen av finska ”laiha”som betyder mager, svulten). "Lambi" är finska "lampi" som betyder tjärn. Lantmätaren har även på kartan översatt det finska namnet till ”Sultentjärn”, alltså ”Magertjärn”. Tydligen var fisket inte så bra då. Idag är det betydligt bättre!

De två andra put & take-tjärnarna  har ju också finska namn: Pörjalamp kommer troligen av fi. Pyöreö = rund, alltså översatt till "Rundtjärn". "Lamp" kommer ju av fi. Lampi = tjärn.  Namnet Kämelänstjärn kanske kan härledas av fi. släktnamnet Kämälainen. "-läns" i tjärnnamnet kommer av fi. lampi = tjärn.

Finsa arvet fiske viksjö lalamptjärn

LODKARTA ÖVER BASTUSJÖN

Här finner ni en lodkarta över Bastusjön. Klicka på bilden för att förstora kartan.

fiske viksjö bastusjön
bottom of page