FISKEVATTEN

Inom fiskevårdsområdet finns flera olika alternativ till fiskevatten, där du t ex kan fiska efter havsöring i Mjällån, gädda och abborre i Viksjön eller Bastusjön, eller regnbåge och röding i någon av våra put & take-tjärnar. Nedan hittar du information om några av våra fiskevatten samt vilka bestämmelser som gäller för dessa. Vid frågor eller tips går det bra att kontaka oss via mail. Om fiskelyckan är god i Mjällån - glöm då inte att rapportera in din fångst av havsöring via formuläret! 

MJÄLLÅN

Mjällån rinner genom dalgången och erbjuder fiske efter havsöring, bäcköring och harr. Tiden för fiske efter havsöring sträcker sig från början/mitten av juni och hela sommaren i mån av vattentillgången i ån. Några tips på bra fiskeplatser längs Mjällåns dalgång:
- Sträckan nedströms Mobron med gropar och åkurvor.

- Ågrena vid Viksjöåns sammanflöde med Mjällån.

- Uppströms och nedströms Slussen.

- Nedströms Hammaråns utlopp i Mjällån

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs 

- Fiskeförbud Havsöring 15/9 - 15/10 för lek

- Fiskeförbud Harr 1/5 - 31/5 för lek
 

PUT & TAKE

LALAMPTJÄRN, PÖRJALAMPTJÄRN OCH KÄMELÄNSTJÄRN

I dessa tre tjärnar sätts ut regnbåge (försommar) och i Lalamptjärn även röding (höst).  Utsatta fiskar har en vikt på ca 0,5 - nära 2 kilo. Vid samtliga tjärnar finns goda förutsättningar för flugfiske. I Kämelänstjärn får bara flugfiske bedrivas. Vindskydd finns, vill du elda bör du ta med ved själv.


LALAMPTJÄRN
- Utsättning av regnbåge kommer att ske som vanligt i Lalamp under sommaren 2021.


2021-04-23

Detta gäller tillsvidare för fiske i PÖRJALAMPTJÄRN OCH KÄMELÄNSTJÄRN

Särskilda bestämmelser gäller tillfälligt och tillsvidare:
- Fiskeförbud under vår och sommaren 2021 i Pörjalamp och Kämelens på grund av bygget av Björnlandhöjdens vindkraftpark.
- Förbudet gäller mellan datumen 20210423 - tillsvidare.
- Ingen regnbågsutsättning sker därför i sommar i Pörjalamp eller Kämelens.

Regler för dessa fiskevatten

- SÄRSKILT fiskekort krävs 

- Tre fiskar (regnbåge eller röding) får tas per löst fiskekort

- Syntetiska doftbeten och användning av rom som bete är förbjudet

- Båt får inte framföras i dessa tjärnar

- Flytring endast onsdagar (gäller ej Kämelänstjärn), övriga dagar förbud 

- Enbart flugfiske gäller i Kämelänstjärn

Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn 
2021-04-23

Särskilda bestämmelser gäller tillfälligt och tillsvidare:
- Fiskeförbud under vår och sommaren 2021 i Pörjalamp och Kämelens på grund av bygget av Björnlandhöjdens vindkraftpark.
- Förbudet gäller mellan datumen 20210423 - tillsvidare.

STOR VITAJÄRVA OCH HORNSJÖN

Dessa sjöar har bestånd av gädda, abborre och mört. Fin abborre kan fås. Sjöarna har mycket god vattenkvalitet. Längs stränderna av Hornsjön kan hittas lämningar efter stenåldersbosättningar.

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs

- Spö från hand

VIKSJÖN

I Viksjön får du fiska med spö utan att du behöver lösa fiskekort! Här finns gädda, abborre, mört och lake.

Regler för detta fiskevatten

- Fritt upplåten för fiske utan fiskekort

- Spö från hand

BASTUSJÖN

Här finns gädda, abborre och mört. Ett populärt utflyktsmål vintertid för pimpling då man kan få fin abborre. Här går det också att stanna och bada vid stranden som ligger alldeles i närheten av grusvägen.

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs

- Spö från hand

TATTARTJÄRN

Här finns ett naturligt bestånd av öring, dock ej speciellt storvuxen, och även abborre.

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs

- Spö från hand

LÅNGTJÄRN

Ett vatten med naturligt bestånd av öring, men även abborre.

Regler för detta fiskevatten

- Fiskekort krävs

- Spö från hand


 2021-04-23
Särskilda bestämmelser gäller tillfälligt och tillsvidare:
- Fiskeförbud under vår och sommaren 2021 i Långtjärn på grund av bygget av Björnlandhöjdens vindkraftpark.
- Förbudet gäller mellan datumen 20210423 - tillsvidare.

Mjällåns fiskevårdsområde
Viksjö, Ångermanland

Förhållningsregler
för fiske i dessa vatten

 

Minimimått fisk

 Lax 50cm
 
Öring i Mjällån och Viksjöån 35cm

Öring i övriga vatten 25cm

Harr 35cm

Fritt fiske

Viksjön

 

Fiskekort krävs

Bastusjön, Hornsjöböcken, Storjärva, Hornsjön, Tattartjärn, Västersjön, Mellansjön, Storhabborn, Lillhabborn, Abborrtjärn, Abborrsjön, Palvarabäcken, Päckaristjärn, Päckarisbäcken, Vargenstjärn, Abborrsjöån, Långtjärn,Storvattnet, Mobäcken, Viksjöån, Skittjärn, Brädtjärn, Lill-tjuvtjärn

 
Mjällån med biflöden (Viksjöån, Mobäcken, Hornsjöbäcken)
- Fiskeförbud Havsöring
15/9 - 14/10 för lek

- Fiskeförbud Harr
1/5 - 31/5 för lek2021-04-23
Långtjärn
Särskilda bestämmelser gäller tillfälligt och tillsvidare:
- Fiskeförbud under vår och sommaren 2021 i Långtjärn på grund av bygget av Björnlandhöjdens vindkraftpark.
- Förbudet gäller mellan datumen 20210423 - tillsvidare.

Särskillt fiskekort krävs

 Kämelänstjärn, Pörjalamp, Lalamptjärn

 
Regler för dessa fiskevatten
- SÄRSKILT fiskekort krävs 
- Tre fiskar (regnbåge eller röding) får tas per löst fiskekort
- Syntetiska doftbeten och användning av rom som bete är förbjudet
- Båt får inte framföras i dessa tjärnar
- Flytring endast onsdagar (gäller ej Kämelänstjärn), övriga dagar förbud 
- Enbart flugfiske gäller i Kämelänstjärn

2021-04-23
Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn ​
Särskilda bestämmelser gäller tillfälligt och tillsvidare:
- Fiskeförbud under vår och sommaren 2021 i Pörjalamp och Kämelens på grund av bygget av Björnlandhöjdens vindkraftpark.
- Förbudet gäller mellan datumen 20210423 - tillsvidare.

DET FINSKA ARVET

Många av namnen på tjärnar, höjder och myrar inom området har sitt namn från de finska svedjefinnar som kom hit under slutet av 1500-talet och 1600-talet. Här talades länge finska och nu lever minnet från den tiden kvar i alla dessa namn. En kulturskatt!       

 

På kartan från 1700-talet nedan syns Lalamptjärn, som förr stavades Lahalambi (troligen av finska ”laiha”som betyder mager, svulten). "Lambi" är finska "lampi" som betyder tjärn. Lantmätaren har även på kartan översatt det finska namnet till ”Sultentjärn”, alltså ”Magertjärn”. Tydligen var fisket inte så bra då. Idag är det betydligt bättre!

De två andra put & take-tjärnarna  har ju också finska namn: Pörjalamp kommer troligen av fi. Pyöreö = rund, alltså översatt till "Rundtjärn". "Lamp" kommer ju av fi. Lampi = tjärn.  Namnet Kämelänstjärn kanske kan härledas av fi. släktnamnet Kämälainen. "-läns" i tjärnnamnet kommer av fi. lampi = tjärn.

Finsa arvet fiske viksjö lalamptjärn

LODKARTA ÖVER BASTUSJÖN

Här finner ni en lodkarta över Bastusjön. Klicka på bilden för att förstora kartan.

fiske viksjö bastusjön