UTSÄTTNINGAR

För att skapa fler fisketillfällen har fiskevårdsområdesföreningen gjort utsättningar av fångstfärdig regnbåge och röding i tjärnarna, Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn. Regnbåge sätts ut en gång per år i maj/juni och röding i oktober. Fisken håller en vikt på ca 0,5 - nära 2 kilo. Mängden fisk har uppgått till 200 kg regnbåge per tjärn. Även rödingutsättningarna uppgår till 200 kg, dock numera bara i Lalamptjärn. Tjärnarnas stränder erbjuder goda förutsättningar för flugfiske.

Föreningens utsättningar av fisk

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn

2014

Då gjorde vi första utsttningen av regnbåge och röding i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.  

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn

2015

Vi utesluter Pörjalamptjärn för fler rödingutsättningar - den ligger för avsides till vintertid. Vi fortsätter dock med utsättningen av regnbåge i denna tjärn. Och härefter sätter vi ut årligen ut både regnbåge och röding i Lalamptjärn. 

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn

2016

Forsatt utsättning av regnbåge och röding i Lalamp, regnbåge i Pörjalamptjärn.

Viksjön, Viksjöån, Mjällån, Lalamptjärn, Pörjalamptjärn, Kämelänstjärn

2017

Vi börjar utplantera flodkräfta på några lokaler inom området. Syftet är att hjälpa arten med nya biotoper att leva i.

Forsatt utsättning av regnbåge och röding i Lalamp, regnbåge i Pörjalamptjärn.

Nytt för i år är att vi också sätter regnbåge i Kämelänstjärnen.

 

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn, Kämelänstjärn

2018

Forsatt utsättning av regnbåge och röding i Lalamp, regnbåge i Pörjalamptjärn och Kamelänstjärn.

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn

2019

Forsatt utsättning av regnbåge och röding i Lalamp, samt regnbåge i Pörjalamptjärn och i Kämelänstjärnen.

Rödingen som sätts ut årligen i oktober är av Hornavan-typ.

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn

2020

Nästan ett halvt ton regnbåge sattes ut den 17/6, fördelade på Lalamptjärn, Pörjalamp och Kämeläns. Mycket fin fisk, många på ett par kilo.. i början av augusti görs ytterligare en utsättning. 

Den 11/8 sattes 200 kg regnbåge ut i Lalamptjärn.

Utsättningar GENOM ÅREN

Viksjö, Ångermanland