top of page
UTSÄTTNINGAR

För att skapa fler fisketillfällen har fiskevårdsområdesföreningen gjort utsättningar av fångstfärdig regnbåge och röding i tjärnarna, Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn. Regnbåge sätts ut en gång per år i maj/juni och röding i oktober. Fisken håller en vikt på ca 0,5 - nära 2 kilo. Tjärnarnas stränder erbjuder goda förutsättningar för flugfiske.

Föreningens utsättningar av fisk

röding regnbåge fiske isfiske lalamp pörjalamp utsättning

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn

2014

Då gjorde vi första utsttningen av regnbåge och röding i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.  

röding regnbåge lalamp pörjalamp fiskevård viksjö

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn

2015

Vi utesluter Pörjalamptjärn för fler rödingutsättningar - den ligger för avsides till vintertid. Vi fortsätter dock med utsättningen av regnbåge i denna tjärn. Och härefter sätter vi ut årligen ut både regnbåge och röding i Lalamptjärn. 

lalamp pörjalamp regnbåde röding flugfiske

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn

2016

Forsatt utsättning av regnbåge och röding i Lalamp, regnbåge i Pörjalamptjärn.

röding regnbåge flodkräfta lalamp pörljalamp

Viksjön, Viksjöån, Mjällån, Lalamptjärn, Pörjalamptjärn, Kämelänstjärn

2017

Vi börjar utplantera flodkräfta på några lokaler inom området. Syftet är att hjälpa arten med nya biotoper att leva i.

Forsatt utsättning av regnbåge och röding i Lalamp, regnbåge i Pörjalamptjärn.

Nytt för i år är att vi också sätter regnbåge i Kämelänstjärnen.

 

regnbåge röding isfiske pimpla

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn, Kämelänstjärn

2018

Forsatt utsättning av regnbåge och röding i Lalamp, regnbåge i Pörjalamptjärn och Kamelänstjärn.

röding regnbåge fiska putandtake

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn

2019

Forsatt utsättning av regnbåge och röding i Lalamp, samt regnbåge i Pörjalamptjärn och i Kämelänstjärnen.

Rödingen som sätts ut årligen i oktober är av Hornavan-typ.

thumbnail_IMG_20200617_200549_BURST001_C

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn

2020

Nästan ett halvt ton regnbåge sattes ut den 17/6, fördelade på Lalamptjärn, Pörjalamp och Kämeläns. Mycket fin fisk, många på ett par kilo.. i början av augusti görs ytterligare en utsättning. 

Den 11/8 sattes 200 kg regnbåge ut i Lalamptjärn.

140224600_440102077343406_72343945212641

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn

2021

Pga tillfälligt fiskeförbud i Pörjalamp och Kämeläns iom bygget av Björnlandshöjdens vindkraftpark så kommer ingen utsättning ske under sommaren 2021 i dessa tjärnar. Vi sätter dock in röding i Pörjalamp under hösten.

Den 11/6 har regnbåge satts ut i Lalamp för sommarfisket. Mycket fin regnbåge med många fiskar på över två kilo. 


Den 26/10 har röding satts ut i Lalamp samt Pörjalamp. Iom bygget av vindkraftparken kommer fiske i Pörjalamp inte att vara möjlig under vintern, men isfiske sker som vanligt i Lalamp.

thumbnail_Röding2.jpg

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn

2022

Regnbåge sattes ut i Lalamp, Pörjalamp och Kämeläns för sommarfisket. Mycket fin fisk, många över kilot.

I oktober sattes röding  ut i Lalamp samt Pörjalamp.

Regnbåge utsatt.jpg

Lalamptjärn, Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn

2023

Regnbåge sattes under försommaren ut i Lalamp, Pörjalap och Kämälens. 

För vinterfisket fick vi detta år inte tag på någon röding, utan sätter istället ut en större mängd regnbåge i Lalamp och Pörjalamp.

Utsättningar GENOM ÅREN

bottom of page