top of page

Mjällåns fiskevårdsområde

FISKE I NATURSKÖN MILJÖ
 
Viksjö, Ångermanland
 

köP DITT

fiskekort

AKTUELLT

2023-02-11

 Säkerhetsrutiner
RWE Renewables Sverige AB, som driver och underhåller vindkraftverken inom Hästkullens och Björnlandshöjdens vindkraftparker, har tagit fram säkerhetsrutiner som handlar om risken för iskast från vindkraftverken. Fiskevårdsområdesföreningen vidarebefordrar härmed informationen i dokumentet nedan.


 Förändring fiskekort
Från och med den 1 jan 2023 höjs priset för fiskekorten för Lalamp och Pörjalamp/Kämeläns till 200 kr/dygn. Vi ser det tyvärr nödvändigt på grund av det ökade kilopriset på utsättningsfisken. Alla inkomster går tillbaka till framtida utsättningar och anordningar vid dessa fiskevatten.

En tråkig sak är att det förekommer ganska ofta att fiskare bryter mot bestämmelser för fisket. Man fiskar med flera spön, trots att man bara får använda ett spö. Dessutom tar man fler rödingar/regnbågar än tre stycken per löst fiskekort. Dessa ofog bidrar också till att vi ser oss nödsakade att höja fiskekortspriset.

Fiskevårdsområdesföreningen tillämpar möjligheten att ta ut kontrollavgift på 500 kr av den som inte följer de fiskeregler som beslutats av föreningen. Ta därför del av gällande fiskeregler innan du fiskar! De finns bl a på här på hemsidan. Och lös fiskekort innan du når tjärnen!

Fiskekort.se har avvecklas. Istället använder vi nu iFiske för fiskekort via nätet. Dessutom kan ju swish användas. Kort kan också köpas på Mat & Nostalgi.


Fiskevård
Restaureringen av Mjällån, etapp 3 - sammanställning

Jobbet med restaureringen av Mjällån etapp 3 som pågick under sommaren mellan den 17 juli - 27 juli är nu klart. Gamla bifåror till ån som lades igen i slutet av femtiotalet har öppnats och nu rinner åter vatten där. Det blir fina uppväxtmiljöer för öringyngel, producerar fiskmat och bromsar upp vattenhastigheten i ån. Storsten har lagts ut i ån som på vissa platser formats om så att den inte rinner så rakt och sterilt. Här kan du se en sammanställning av vad som gjordes i ån sommaren 2022. Vi hoppas kunna fortsätta med en Etapp 4 nästa sommar!
Läs gärna den senaste artikeln samt de tidigare från Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund: 

Fiskepremiär Pörjalamp.JPGÅRSMÖTE MJÄLLÅNS FVO 2023
26 april, kl 19:00. Viksjö Folketshus
Välkommen!


Protokoll från Mjällåns FVO årsstämma 
2022-04-26 

 

Lalamptjärn fiske viksjö

Våra fiskevatten, regelverk och områdeskarta

Mjällåns fiskevårdsområde bjuder på ett flertal fiskevatten med varierat innehåll.  "Huvudnumret" är kanske Mjällån med dess havsöring. Men även fiske efter gädda, abborre ges i ett flertal vatten. I några tjärnar erbjuds Put & take efter regnbåge och röding.

Havsöring mjällån fiske viksjö flugfiske

Fiskevård
 

Att vårda våra fiskevatten är en viktig del i fiskevårdområdets arbete. Vi utför bl a biotopvårdande åtgärder och försöker förbättra flodkräftans livsvillkor. 

 

Mjällån fångstrapporter fiske viksjö

Fångstrapporter sedan 1995
 

Vi har sedan 1995 sammanställt listor på de fångster av havsöring vi känner till! Uppgifterna bygger på rapporter direkt ifrån de som fiskar. 25 år senare så fortsätter vi att fylla på listan..

 

fångstrapporter fiskevård flugfiske mjällån viksjö öring

Utsättningar
 

Vi har vid ett flertal tillfällen gjort utsättningar av  havsöring i  för att förstärka beståndet i Mjällån. Röding och regnbåge sätts ut i tre tjärnar för put & take-fiske. Utsättningar av flodkräfta sker för att skapa nya biotoper för denna hotade art.

20170828_125727.jpg

RAPPORTERA DIN FÅNGST

HAVSÖRING I MJÄLLÅN

Tack för ditt meddelande!

Rapportera din fångst
bottom of page