Mjällåns fiskevårdsområde

FISKE I NATURSKÖN MILJÖ
 
Viksjö, Ångermanland
 

köP DITT

fiskekort

AKTUELLT JUST NU

2021-07-19

Fortsatta fiskevårdande åtgärder i Mjällån - Etapp 2

Idag måndag den 19 juli påbörjades Etapp 2 av de fiskevårdande-/biotopåtgärderna i Mjällån. Det kommer att jobbas koncentrerat i ca tio dagar. Etappen sträcker sig från Ågrena/Åkvisslebron och uppströms eller så långt pengar och tid räcker. Arbetet går i stort ut på att öppna gamla sidofåror till ån, som lades igen när ån flottledsrensades. Fårorna kommer att fungera som yngelkammare, producera insekter till fiskmat och uppehåller åvattnet så att det inte rinner ut så snabbt utan blir kvar i ån längre är för närvarande.

 

Etappen stöds av Länsstyrelsen, Härnösands kommun och SCA Skog. Fiskevårdsföreningens projekt bedrivs också i samarbete med Sportfiskarna, som stöder projektet och fungerar som arbetsledare. Håkan Rydbergs Entreprenad AB med Mathias Sundin som maskinförare står för det tunga arbetet, Vi passar också på att säkra elljusspåret från en erosionsskada. Eftersom spåret också är väg till vattenverket, så bidrar Hemab ekonomiskt till denna åtgärd.
 

 

Projektets syfte: Syftar till att skapa en bättre ekologisk status for vattendraget och ett starkt ekosystem, vilket förhoppningsvis också skapar  ett bättre sportfiske i ett långsiktigt perspektiv. Läs mer om projektet och arbetet kring Etapp 1 under sidan "Fiskevård". 


Bild från morgonens arbete

Pörjalamptjärn, Kämelänstjärn och Långtjärn
Uppdaterad information gällande dessa finns under sidan Våra fiskevatten.
Särskilda bestämmelser gäller tillfälligt och tillsvidare:
- Fiskeförbud under vår och sommaren 2021 i Pörjalamp, Kämelens och Långtjärn på grund av bygget av Björnlandhöjdens vindkraftpark.
- Förbudet gäller mellan datumen 20210423 - tillsvidare.
- Ingen regnbågsutsättning sker därför i sommar i Pörjalamp eller Kämeläns.

 

Regnbågsutsättning i Lalamp den 11/6

Nu har regnbåge satts ut i Lalamp för sommarfisket. Men det lär nog dröja några dagar innan de börjar nappa. Mycket fin regnbåge med många fiskar på över två kilo.  Vi kommer att öka fisketillsynen vid tjärnen, så var beredd på besök av tillsynspersonerna. Max ett spö och tre fiskar per fiskekort. Spångning har skett på sanka strandpartier, främst på västra och södra sidan av tjärnen. Nu hoppas vi på en fin sommar!


.

Mjällån fiskeåtgärder
Lalamptjärn fiske viksjö

Våra fiskevatten, regelverk och områdeskarta

Mjällåns fiskevårdsområde bjuder på ett flertal fiskevatten med varierat innehåll.  "Huvudnumret" är kanske Mjällån med dess havsöring. Men även fiske efter gädda, abborre ges i ett flertal vatten. I några tjärnar erbjuds Put & take efter regnbåge och röding.

Fiskevård
 

Att vårda våra fiskevatten är en viktig del i fiskevårdområdets arbete. Vi utför bl a biotopvårdande åtgärder och försöker förbättra flodkräftans livsvillkor. 

 

Mjällån fångstrapporter fiske viksjö

Fångstrapporter sedan 1995
 

Vi har sedan 1995 sammanställt listor på de fångster av havsöring vi känner till! Uppgifterna bygger på rapporter direkt ifrån de som fiskar. 25 år senare så fortsätter vi att fylla på listan..

 

fångstrapporter fiskevård flugfiske mjällån viksjö öring

Utsättningar
 

Vi har vid ett flertal tillfällen gjort utsättningar av  havsöring i  för att förstärka beståndet i Mjällån. Röding och regnbåge sätts ut i tre tjärnar för put & take-fiske. Utsättningar av flodkräfta sker för att skapa nya biotoper för denna hotade art.

20170828_125727.jpg

RAPPORTERA DIN FÅNGST

HAVSÖRING I MJÄLLÅN

Tack för ditt meddelande!