Mjällåns fiskevårdsområde

FISKE I NATURSKÖN MILJÖ
 
Viksjö, Ångermanland
 

köP DITT

fiskekort

AKTUELLT JUST NU

2020-08-11
 

FISKEVÅRD

Viksjöns spirande bestånd av flodkräfta har berikats med ca 400 nya kräftor! Vi hoppas att alla fiskare m fl tänker på att inte överföra kräftpest via fiskegrejor m m som flyttas mellan vatten. Kräftpest har nyligen konstaterats i Bergeforsen, Indalsälven. Där har någon olagligt satt ut signalkräftor, som bär på pesten men är immuna. Flodkräftor slås däremot ut direkt. Så var rädd om det bestånd flodkräftor som är på gång i Viksjön. Klicka för att förstora bilden nedan på de nyutsläppta kräftorna från Viksjön.  

UTSÄTTNING AV FISK
Idag den 11 aug sattes 200 kg regnbåge ut i Lalamptjärn. Mycket fin fisk!


 

DETTA GÄLLER TILLS VIDARE FÖR FISKE I LALAMPTJÄRN, PÖRJALAMPTJÄRN OCH KÄMELÄNSTJÄRN!


LALAMPTJÄRN
Till och från tjärnen gäller att vägen norrut från den s k Eksjövägen måste användas. Parkering sker ca 250 m innan tjärnen. Laxsjövägen via Käckelbäcksmon är inte öppen fram till tjärnen, eftersom den sista biten ner till tjärnen är en anläggningsväg med säkerhetsbestämmelser inom vindkraftprojektet Hästkullen. Om dessa regler inte respekteras kan fiskemöjligheterna i tjärnen äventyras.


PÖRJALAMPTJÄRN OCH KÄMELÄNSTJÄRN

Under tiden fr o m tisdag 14 juli t o m måndagen den 27 juli är fiske möjligt dagtid. Semester gäller inom byggplatsen. Efter den tiden gäller åter att fiske bara kan ske kvällstid efter kl 18.30/nattetid. Då återupptas den tunga trafiken längs den enda vägen.

Bild från 11/8 på det tilltagande kräftbeståndet i Viksjön

Våra fiskevatten, regelverk och områdeskarta

Mjällåns fiskevårdsområde bjuder på ett flertal fiskevatten med varierat innehåll.  "Huvudnumret" är kanske Mjällån med dess havsöring. Men även fiske efter gädda, abborre ges i ett flertal vatten. I några tjärnar erbjuds Put & take efter regnbåge och röding.

Fiskevård
 

Att vårda våra fiskevatten är en viktig del i fiskevårdområdets arbete. Vi utför bl a biotopvårdande åtgärder och försöker förbättra flodkräftans livsvillkor. 

 

Fångstrapporter sedan 1995
 

Vi har sedan 1995 sammanställt listor på de fångster av havsöring vi känner till! Uppgifterna bygger på rapporter direkt ifrån de som fiskar. 25 år senare så fortsätter vi att fylla på listan..

 

Utsättningar
 

Vi har vid ett flertal tillfällen gjort utsättningar av  havsöring i  för att förstärka beståndet i Mjällån. Röding och regnbåge sätts ut i tre tjärnar för put & take-fiske. Utsättningar av flodkräfta sker för att skapa nya biotoper för denna hotade art.

RAPPORTERA DIN FÅNGST

HAVSÖRING I MJÄLLÅN

 
Viksjö, Ångermanland