Mjällåns fiskevårdsområde

FISKE I NATURSKÖN MILJÖ
 
Viksjö, Ångermanland
 

köP DITT

fiskekort

AKTUELLT JUST NU

2021-03-10

Nu är det sköna dagar för pimpling på bland annat Lalamp


  Nya tillsynspersoner i Mjällåns Fiskevårdsområde

Efter utbildning har fem nya tillsynspersoner förordnats av länsstyrelsen för Mjällåns Fiskevårdsområde. De kommer att kontrollera att fiskekort finns, att fiskebestämmmelser etc följs inom fiskevårdsområdet. Eftersom samtliga är intresserade fiskare kan de också bidra med tips och råd vid fisket.

Möt dem med respekt, de gör detta ideellt och för vi alla ska få uppleva ett bra fiske.


Läs protokollet från årsstämman 2020 här:

Sida 1 och 2 

 


Grönt ljus för fortsatt fiskevårdande åtgärder i Mjällån 2021!

Idag 10/3 fick föreningen besked på vår ansökan till Sportfiskarna om ekonomiskt stöd från deras fond för fiskevårdande åtgärder. Sportfiskarna har beslutat bevilja vår ansökan! Ett gott bidrag till föreningens planer för ytterligare biotoparbeten i Mjällån. I fjol sommar åtgärdades under en vecka Etapp 1, som bestod av ett antal platser längs åsträckan Ågrena och nedströms till Slussen, och uppströms från bron till Slåttarna upp till Mobron.

Kommande sommar räknar vi med att kunna jobba två veckor i ån, då de ekonomiska förutsättningarna verkar mycket positiva. Denna Etapp 2 i ån gäller sträckan uppströms från Ågrena till bron till Slåttarna, ca 2 km. Åtgärderna syftar till att skapa en bättre ekologisk status for vattendraget och ett starkt ekosystem, vilket förhoppningsvis också skapar ett bättre sportfiske i ett långsiktigt perspektiv.

Ansökningar om ekonomiska medel för åtgärderna har gjorts hos länsstyrelsen, kommunen, Sportfiskarna och SCA. Föreningen satsar så klart även egna medel i projektet.

Vi är glada att kunna nämna att det är Håkan Rydberg med sin maskin och maskinföraren Mathias Sundin som utför det tunga jobbet i ån. Sportfiskarnas Johan Rudin är engagerad som arbetsledare. Så de två sista veckorna i juli händer saker i Mjällån! Hoppas bara att vattenstånd m m i ån då blir gynnsamt. Och vi tänker redan på Etapp 3!
 

En annan sak: Hannelampvägen förbi den stora täkten och till Pörjalamp är att betrakta som avstängd för privattrafik. Vägen trafikeras för närvarade hårt av lastbilar och megadumpers sju dagar i veckan för arbetet med Björnlandhöjdens vindkraftpark. Så ett gott råd är: Ge er inte in på den vägen. Så får vi så småningom se hur det blir med möjligheterna att fiska där i sommar..

Våra fiskevatten, regelverk och områdeskarta

Mjällåns fiskevårdsområde bjuder på ett flertal fiskevatten med varierat innehåll.  "Huvudnumret" är kanske Mjällån med dess havsöring. Men även fiske efter gädda, abborre ges i ett flertal vatten. I några tjärnar erbjuds Put & take efter regnbåge och röding.

Fiskevård
 

Att vårda våra fiskevatten är en viktig del i fiskevårdområdets arbete. Vi utför bl a biotopvårdande åtgärder och försöker förbättra flodkräftans livsvillkor. 

 

Fångstrapporter sedan 1995
 

Vi har sedan 1995 sammanställt listor på de fångster av havsöring vi känner till! Uppgifterna bygger på rapporter direkt ifrån de som fiskar. 25 år senare så fortsätter vi att fylla på listan..

 

Utsättningar
 

Vi har vid ett flertal tillfällen gjort utsättningar av  havsöring i  för att förstärka beståndet i Mjällån. Röding och regnbåge sätts ut i tre tjärnar för put & take-fiske. Utsättningar av flodkräfta sker för att skapa nya biotoper för denna hotade art.

RAPPORTERA DIN FÅNGST

HAVSÖRING I MJÄLLÅN

 
Viksjö, Ångermanland