top of page

Mjällåns fiskevårdsområde

FISKE I NATURSKÖN MILJÖ
 
Viksjö, Ångermanland
 

köP DITT

fiskekort

AKTUELLT

Uppdaterad
2023-12-03

Slutrapport från sommarens restaurering av Mjällån

Här kan du se en slutrapport från det restaureringsarbete som gjordes i somras i Mjällån och som pågått i fyra årsetapper Nu blir det en tid med uppföljning i form av elfisken m m. Totalt har ca en mil av Mjällån nu restaurerats på detta sätt. Men redan nu tycker vi oss kunna se att de yngsta årsklasserna av öring har ökat i ån!

.

Bild1.jpg

Onsdagen den 22 november öppnar vi för fiske på Lalamp!

Isen är 10-20 cm tjock. Men var försiktig och ha isdubbar med! I brist på röding har vi laddat upp med mycket regnbåge.

Vi påminner om att följande bestämmelser gäller för vinterfisket:

- SÄRSKILT fiskekort krävs.

- Tre fiskar (regnbåge eller röding) får tas per löst fiskekort. OBS!! Efter tre upptagna fiskar innebär fortsatt fiske brott mot Fiskelagen och kan leda till polisanmälan! Nytt fiskekort måste alltså lösas för fortsatt fiske.

- Syntetiska doftbeten och användning av rom som bete är förbjudet

- Ett spö per fiskare gäller

- Mäskning är förbjudet.

- Förbud mot att såga upp vakar i isen

 

.

Utsättning av fisk

Som många andra fiskevårdsområden har vi inför kommande vinter inte lyckats får tag på röding. Orsaken anges vara att den milda sommaren har inneburit att rödingen i odlingen inte ätit tillräckligt för att nå leveransvikter.

Vi har därför istället beställt (mycket) regnbåge för vinterfisket. Den levereras i början av november.

För Lalamp kommer fisket inte att avvaktas tills en särsklld Premiär, utan vi sätter ett särskild datum när vi bedömer att det finns bärkraftig is. Vi meddelar detta datum här och på fb så snart vi fått fiskleveransen. Fiskeförbud gäller därför tills vidare. 
Uppdaterat 18/11 gällande Lalamp - Öppning för fiske i Lalamp den 22/11

För Pörjalamp siktar vi som tidigare på att har en särsikild Premiär, men något tidigare är förut. Vi meddelar datum för premiären. Därför gäller fiskeförbud i Pörjalamp tills vidare.

Fiskevård 
Restaureringen av Mjällån, etapp 4 - 2023
SLUTFÖRD

Ja, nu är den fjärde etappen genomförd av restaureringen av Mjällån efter gamla flottledsrensningar. Vi har jobbat från "Slussen"mellan Viksjö kyrka och Västanå, och uppströms till "Mobron", d s v vägen över Mjällån till Käckelbäcksmon. Sträckan är ca en mil lång. Projektet är möjliggjort genom medel från länsstyrelsen, Härnösands kommun, Sportfiskarna, SCA, Viksjö Vindkraftfond och föreningen. Arbetsledare har varit Johan Rudin och grävjobbet har gjorts av Håkan Rydbergs Entr. Så nu blir det ett efterföljande jobb med att följa upp de resultat som bör följa av åtgärderna. Det sker bl a genom elfisken. Föreningen är glad att vi kunnat genomföra de fyra etapperna. Så här skriver Martin Falklind, känd från TV bl a genom "Fiskarnas Rike" när vi berättar om projektet: "Härligt att höra! Sådant blir man glad av att höra, goda initiativ! Lycka till och hoppas på fina resultat!" Föreningen säger tack till alla inblandade och speciellt till berörda markägare, vars samverkan har varit mycket positivt

Läs mer om de tidigare etapperna under sidan "Fiskevård"

 

Mällån etapp 4.jpg
Restaureringsarbete Mjällån 2023.jpg

Markägares fiskekort
Markägare längs de vatten och vattendrag som ingår i Mjällåns fvo har rätt till ett fiskekort.
Fiskekortet är personligt. Vid intresse tag kontakt med lars.ola.noren@gmail.com. Ange namn, den fastighet det gäller, telnr och mailadress. Fiskekorten gäller ej i put&take-tjärnarna Lalamp, Kämeläns och Pörjalamp

Lalamptjärn fiske viksjö

Våra fiskevatten, regelverk och områdeskarta

Mjällåns fiskevårdsområde bjuder på ett flertal fiskevatten med varierat innehåll.  "Huvudnumret" är kanske Mjällån med dess havsöring. Men även fiske efter gädda, abborre ges i ett flertal vatten. I några tjärnar erbjuds Put & take efter regnbåge och röding.

Havsöring mjällån fiske viksjö flugfiske

Fiskevård
 

Att vårda våra fiskevatten är en viktig del i fiskevårdområdets arbete. Vi utför bl a biotopvårdande åtgärder och försöker förbättra flodkräftans livsvillkor. 

 

Mjällån fångstrapporter fiske viksjö

Fångstrapporter sedan 1995
 

Vi har sedan 1995 sammanställt listor på de fångster av havsöring vi känner till! Uppgifterna bygger på rapporter direkt ifrån de som fiskar. 25 år senare så fortsätter vi att fylla på listan..

 

fångstrapporter fiskevård flugfiske mjällån viksjö öring

Utsättningar
 

Vi har vid ett flertal tillfällen gjort utsättningar av  havsöring i  för att förstärka beståndet i Mjällån. Röding och regnbåge sätts ut i tre tjärnar för put & take-fiske. Utsättningar av flodkräfta sker för att skapa nya biotoper för denna hotade art.

20170828_125727.jpg

RAPPORTERA DIN FÅNGST

HAVSÖRING I MJÄLLÅN

Tack för ditt meddelande!

Rapportera din fångstÅRSMÖTE MJÄLLÅNS FVO 2023
Genomfördes den 26 april, kl 19:00. Viksjö Folketshus


Protokoll från Mjällåns FVO årsstämma 
2023-04-26 

 

bottom of page